Natrysk hydrodynamiczny kompozytów chemoutwardzalnych