IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym”

W dniach 6-8 czerwca w Gdyni odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym” w której nasza firma wzięła udział. Prezesi firmy KRAJ: Jacek Malus i Czesław Walencki wygłosili referat na temat „Innowacyjności w technice uszczelnień i kompozytach”