KRAJ 836 Poly Nox

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, akrylowa warstwa
zaprojektowana jako powłoka antykorozyjna powierzchni
czyszczonych ręcznie. Materiał bazowany jest na elastycznych
żywicach akrylowych wypełnionych nieorganicznymi molekułami
i pigmentami zapewniającymi pełną odporność na korozję.