Przemysłowe powłoki chemoodporne

Regeneracja tacy pod zbiornikami kwasu solnego kompozytami KRAJ

Regeneracja tacy pod zbiornikami kwasu solnego kompozytami KRAJ

KRAJ Thortex 970 – Chemi Tech EP

System zaprojektowany jako grubowarstwowa ochrona chemoodporna konstrukcji urządzeń, zbiorników i osadników itp. Możliwość nakładania zarówno na powierzchnie stalowe jak i betonowe, również technologią natrysku hydrodynamicznego.

KRAJ Thortex 980 – Chemi Tech UC

Najwyższej jakości powłoka chemoodporna przeznaczona do ochrony powierzchni betonu i stali narażonych na agresywne media chemiczne (tabela odporności dostępna na życzenie) i w podwyższonej temperaturze do 120°C. Materiał stanowi alternatywę dla gumowania. System jest klasyfikowany przez IPTiF jako długotrwałe zabezpieczenie w atmosferze o korozyjności C5I oraz jako materiał zabezpieczający m.in. w instalacjach odsiarczania spalin.

KRAJ Thortex 985 – Chemi Tech USR

Dwuskładnikowy materiał epoksydowo-poliaminowy o dobrych własnościach odpornościowych na działanie rozpuszczalników organicznych, alkoholi i paliw płynnych.

KRAJ Thortex 995 – Chemi Tech PU

Szybkoutwardzalna warstwa poliuretanowa przeznaczona do pokryć instalacji w „ruchu”, które podlegają zmiennym odkształceniom dynamicznym (stosunkowo duża odkształcalność).

KRAJ Thortex 843 – Wall Tech UV

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna warstwa zabezpieczająca struktury budowlane zarówno na zewnątrz i wewnątrz budynków. Łatwość utrzymywania czystości, odporność na ścieranie, „graffiti” oraz na promienie UV czynią z niej powłokę przeznaczoną do wielu zastosowań jak kuchnie, szpitale, łaźnie i inne pomieszczenia podlegające częstemu czyszczeniu.

KRAJ Thortex 850 – Floor Tech HB

Dwuskładnikowa, epoksydowa warstwa podłogowa ze zbrojeniem ceramicznym, której dobre własności wytrzymałościowe pozwalają zastosować powłokę przy dużych obciążeniach. Powłoka przewidziana jest jako długotrwałe zabezpieczenie zarówno w warunkach ruchu pieszego i kołowego. Dodatkowo materiał często stosowany jest jako powłoka trudnościeralna na powierzchniach metalowych i betonowych, podczas transportu produktów sypkich i zawilgoconych we wszelkiego rodzaju zsuwniach i zsypniach np. zasobnikach węgla.

KRAJ LXF897

Powłoka epoksydowa szybkoutwardzalna stosowana na posadzki betonowe do wyznaczania powierzchni na obszarach magazynowych i produkcyjnych za pomocą żółtych i białych linii markujących.

KRAJ Thortex 820

Trójskładnikowa wylewka o 100% zawartości części stałych dedykowana do odbudowy powierzchni betonowych w sektorze budowlanym, głównie posadzki i mocowanie kotew.

KRAJ Thortex 840

Wysokojakościowy materiał nawierzchniowy o wysokim połysku stosowany jako warstwa wykończeniowa konstrukcji stalowych, zabezpieczeń powierzchni betonowych oraz wymalowań higienicznych ścian. Powłoka antygraffiti stosowana jako warstwa wierzchnia. Wysoki połysk i twardość powłoki sprawia że nadaje się do usuwania graffiti. Aplikacja za pomocą wałka lub metodą natryskową. Odporny na UV.

KRAJ Thortex 895

Wysokiej jakości powłoka szybkoutwardzalna do zabezpieczeń posadzek betonowych pozwalająca na szybkie przywrócenie pełnej funkcjonalności. Aplikacja za pomocą wałka lub pędzla.