KRAJ Thortex 850 Floor Tech HB

Dwuskładnikowa, epoksydowa warstwa podłogowa ze
zbrojeniem ceramicznym, której dobre własności wytrzymałościowe pozwalają zastosować powłokę przy dużych obciążeniach. Powłoka przewidziana jest jako długotrwałe
zabezpieczenie zarówno w warunkach ruchu pieszego i kołowego. Dodatkowo materiał często stosowany jest jako powłoka trudnościeralna na powierzchniach metalowych i betonowych, podczas transportu produktów sypkich i zawilgoconych we wszelkiego rodzaju zsuwniach i zsypniach np.zasobnikach węgla.