KRAJ Thortex 970 Chemi Tech EP

System zaprojektowany jako grubowarstwowa ochrona chemoodporna konstrukcji urządzeń, zbiorników i osadników itp. Możliwość nakładania zarówno na powierzchnie
stalowe jak i betonowe, również technologią natrysku hydrodynamicznego.