KRAJ Thortex 985 Chemi Tech USR

Dwuskładnikowy materiał epoksydowo – poliaminowy o dobrych
własnościach odpornościowych na działanie rozpuszczalników
organicznych, alkoholi i paliw płynnych.