Wypełnienia i materiały regeneracyjne

KOMPOZYTY CERAMICZNE

KRAJ Thortex 11 – Cerami Tech CR

Kompozyt powłokowy przeznaczony do modernizacji sprawnościowej układów przepływowych. Gładka, o niskim współczynniku tarcia powierzchnia, pozwala na podniesienie sprawności przepływu w pompach, wentylatorach, zaworach itp.

KRAJ Thortex 12 – Cerami Tech FG

Zabezpieczenie powłokowe przed korozją i erozją układów przepływowych, w tym korpusów i wirników pomp odśrodkowych, próżniowych, gazowych, zaworów, den sitowych i korpusów wymienników ciepła, kolan rurociągów, skraplaczy, wentylatorów, króćców ssawnych i tłocznych itp. Również jako materiał bazowy (nośnik) kruszywa w systemach antypoślizgowych układów napędowych.

KRAJ Thortex 13 – Cerami Tech EG

Materiał w postaci pasty przeznaczony do uzupełnień reprofilacji ubytków oraz zniszczeń korozyjnych i erozyjnych w urządzeniach jak powyżej.

KRAJ Thortex 17 – Cerami Tech HTX

Kompozyt powłokowy o podwyższonej odporności termicznej, możliwość pracy do 150⁰C w ciągłym zanurzeniu. Możliwość pokryć i zabezpieczeń takich elementów jak pompy zasilające, kondensatu i wody gorącej, skrubery, emaliowane reaktory chemiczne.

KRAJ Thortex 19 – Cerami Tech HG

Specjalnie zbrojony kompozyt w postaci pasty do zabezpieczeń elementów narażonych na ekstremalne wycieranie poprzez cząstki stałe. Zabezpiecza elementy korpusów pomp, zsuwni, lejów zsypowych i samowyładowczych, kolan rurociągów itp.

KOMPOZYTY ELASTOMEROWE

KRAJ Thortex 30 – Flexi Tech

Dwukomponentowy (w saszetkach) elastomer awaryjny. Pasta o twardości 75 Shore’a, do szybkich napraw ubytków powierzchni gumowych gdzie wymagany jest bardzo krótki czas wiązania.

KRAJ Thortex 31 – Flexi Tech EG31

Dwuskładnikowy kompozyt w postaci pasty o twardości 80 Shore’a. Stosowany między innymi do napraw gumowych ubytków taśmociągów, wykładzin zbiorników np. wymienników jonitowych i innych urządzeń zniszczonych przez wycieranie.

KRAJ Thortex 32 – Flexi Tech EG32

Dwuskładnikowy kompozyt w postaci płynnej o twardości 80 Shore’a. Podstawowe zastosowanie to wykonywanie wykładzin gumowych odpornych na ścieranie wszelkiego rodzaju instalacjach, zbiornikach i urządzeniach, również na łączenie taśm przenośnikowych, transportowych, odlewów jako zamienników gumy, naprawy kompensatorów.

KRAJ Thortex 37

Kompozyt elastomerowy szybkoutwardzalny o wysokiej elastyczności stosowany do naprawy powierzchni gumowych i przenośników. Twardość 60 w skali Shore’a D.

KRAJ Thortex 39

Bardzo szybko utwardzalny kompozyt o wysokiej elastyczności stosowany do naprawy powierzchni gumowych i przenośników. Twardość 80 w skali Shore’a D. Obróbka mechaniczna możliwa po 30 min od nałożenia. Rozwiązanie dedykowane przede wszystkim do naprawy przenośników.

KRAJ Thortex 40 i 41 – Seal Tech SS

Wysokiej jakości dwuskładnikowy materiał przewidziany specjalnie do wypełnień szczelin dylatacyjnych i kompensacyjnych, także w przemyśle spożywczym. Postać pasty lub płynna.

KOMPOZYTY Z DOMIESZKĄ METALI

KRAJ Thortex 3 Metal – Tech EG Super Metal

Najpopularniejszy materiał regeneracyjny w postaci pasty o wielorakim zastosowaniu do opraw łożyskowych, wałków, napraw pękniętych korpusów, przewymiarowanych rowków wpustowych, reprofilacji uszkodzonych powierzchni, gwintów i wielu innych.

KRAJ Metal Tech PR

Bandaż wstępnie przesycony żywicą gdzie katalizatorem reakcji jest woda, awaryjne uszczelnianie wycieków.

KRAJ Thortex 27 – Metal Tech SG

Awaryjne uszczelnianie wycieków. Formuła materiału (oba składniki w stanie stałym są ze sobą zespolone w jedną całość) pozwala na łatwe zainicjowanie reakcji chemicznej poprzez ugniatanie.

KRAJ Thortex 9 – Metal Tech XG

Materiał o wydłużonym czasie wiązania przeznaczony głównie do napraw na dużych powierzchniach np. wybitych stojakach klatek walcowniczych, posadawiania maszyn, iniekcji w szczeliny powyżej 2 mm.