KRAJ Thortex 12 Cerami Tech FG

Zabezpieczenie powłokowe przed korozją i erozją układów
przepływowych, w tym korpusów i wirników pomp odśrodkowych,
próżniowych, gazowych, zaworów, den sitowych i korpusów wymienników ciepła, kolan rurociągów, skraplaczy, wentylatorów, króćców ssawnych i tłocznych itp. Również jako materiał bazowy (nośnik) kruszywa w systemach antypoślizgowych układów napędowych.