KRAJ Thortex 13 Cerami Tech EG

Materiał w postaci pasty przeznaczony do uzupełnień-reprofilacji
ubytków oraz zniszczeń korozyjnych i erozyjnych w urządzeniach jak powyżej.