KRAJ Thortex 37

Kompozyt elastomerowy szybkoutwardzalny o wysokiej elastyczności stosowany do naprawy powierzchni gumowych i przenośników. Twardość 60 w skali Shore’a D.