KRAJ Thortex 39

Bardzo szybko utwardzalny kompozyt o wysokiej elastyczności
stosowany do naprawy powierzchni gumowych i przenośników. Twardość 80 w skali Shore’a D. Obróbka mechaniczna możliwa po 30 min od nałożenia. Rozwiązanie dedykowane przede wszystkim do naprawy przenośników