KRAJ Thortex 40 i 41 Seal Tech SS

Wysokiej jakości dwuskładnikowy materiał przewidziany
specjalnie do wypełnień szczelin dylatacyjnych i kompensacyjnych,
także w przemyśle spożywczym. Postać pasty lub płynna.