KRAJ Thortex 9 Metal Tech XG

Materiał o wydłużonym czasie wiązania przeznaczony głównie do napraw na dużych powierzchniach np. wybitych stojakach klatek walcowniczych, posadawiania maszyn, iniekcji w szczeliny powyżej 2 mm.