KRAJ Thortex 810 Floor Tech SP

Uniwersalny, dwuskładnikowy kompozyt z możliwością wypełniania go kruszywem. W wersji bez kruszywa stosowany między innymi do wtryskowego wykonywania uszczelnień, zabezpieczeń zbiorników betonowych przed wycieraniem i agresją chemiczną, cienkowarstwowych pokryć posadzek zapobiegających pyleniu i niszczeniu oraz jako międzywarstwową między starym i nowym betonem. W wersji z kruszywem materiał służy do wykonywania grubowarstwowych podłóg przemysłowych, reprofilacji konstrukcji
betonowych oraz napraw koron osadników w oczyszczalniach ścieków i wykonywania cienkowarstwowych posadzek fundamentowych. Dostępny również w wersji odprowadzającej ładunki elektryczne. Idealny materiał do laminowania.