KRAJ Thortex 54 Seal Tech AW

Jednoskładnikowy materiał do uszczelnień trudnych węzłów
dachowych takich jak świetliki, koryta odpływowe, przejścia
i łączenia różnych podłoży i materiałów. Możliwość aplikacji
w trudnych warunkach np. zawilgocenie i niska temperatura