Kompozyty KRAJ

KRAJ B1000 – grupa kompozytów do napraw , regeneracji i wykonywania konstrukcji betonowych, żelbetonowych i posadzkowych o wysokich parametrach wytrzymałościowych (do 80 MPa) i krótkim czasie utwardzania (do 48 godzin)  – dobierane indywidualnie do Państwa potrzeb.

KRAJ C2000 –  kompozyty specjalne przeznaczone do układów przepływowych narażonych na działanie mediów silnie wycierających, abrazywnych. Sprawdzonym  produktem jest KRAJ ULTRA C2160 stosowany na palnikach, kanałach zendry itd. Dobierany indywidualnie dla Państwa potrzeb.

KRAJ E3000 – grupa kompozytów konstrukcyjnych , chemoutwardzalnych oraz termoutwardzalnych w postaci płynnej, past oraz elementów odlewanych o właściwościach sprężystych.

KRAJ M4000 –  kompozyty chemoutwardzalne do napraw mechanicznych  – dobierane indywidualnie ze względu na obciążenia , czas naprawy oraz warunki eksploatacji.

KRAJ P5000 –  kompozyty powłokowe do regeneracji i zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni narażonych na agresję chemiczną, wymalowań higienicznych oraz estetycznych – dobierane indywidualnie do Państwa potrzeb