KRAJ E3000

Grupa kompozytów konstrukcyjnych, chemoutwardzalnych oraz termoutwardzalnych w postaci płynnej, past oraz elementów odlewanych o właściwościach sprężystych.