KRAJ M4000

Kompozyty chemoutwardzalne do napraw mechanicznych – dobierane indywidualnie ze względu na obciążenia, czas naprawy oraz warunki eksploatacji.