KRAJ ULTRA 2160

Osłony palników pyłu węglowego KRAJ ULTRA

KRAJ ULTRA 2160 to materiał firmy KRAJ przeznaczony do nadmiernie zużywających się układów przepływowych, w których występują silnie wycierające media. Jest zaliczany do niskotemperaturowej ceramiki na osnowie wysokogatunkowego spoiwa i kruszywa korundowego. W wyniku modyfikacji proszkami reaktywnymi i dodatkami polimerowymi strefy przejściowej między osnową a kruszywem korundowym uzyskano wytrzymałość na
poziomie 160 MPa. Do zaprawy stosowany jest wysokogatunkowy korund o twardości w skali Mosha 9 ( diament w skali Mohsa 10). Ziarna korundu, przejmują na siebie działanie medium ścierającego.

Kompensatory pyłoprzewodów KRAJ ULTRA

Przykłady zastosowań:

  • Rurociągi , kolana, kanały (np. zendry), rynny (granulacji żużla), zsypy itp.
  • Cyklony, młyny węgla, młyny surowca , miejsca składowania cementu itp.
  • Leje samowyładowcze, pyłoprzewody, obudowy wentylatorów itp.
  • Kompensatory

Materiał dobierany indywidualnie do Państwa potrzeb przez firmę KRAJ.

Szuflady przesiewaczy koksu KRAJ ULTRA