Pakunki specjalne

Sznury termoizolacyjne dedykowane do uszczelnienia węzłów obciążonych temperaturą, a w mniejszym zakresie ciśnieniem. Stanowią alternatywę dla wcześniej używanych szczeliw azbestowych. Jako alternatywę azbestu w szczeliwach używa się włókien szklanych (o różnych obciążeniach termicznych), włókien glinokrzemianowych (ceramicznych) oraz nowość – włókna krzemowe.