Pakunki armaturowe

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie uszczelniania urządzeń energetycznych zaowocowało powstaniem wielu rozwiązań. Pakunki przystosowane są do pracy w ekstremalnych parametrach roboczych występujących w energetyce zawodowej. Technologia wykonania i nowatorskie rozwiązania produkcyjne, wdrożone w wyniku wieloletnich doświadczeń z uszczelnieniami bezazbestowymi podnoszą walory eksploatacyjne.

Główna zaleta tych uszczelnień to:

Brak zjawisk korozyjnych – skuteczne inhibitory, anoda poświęcenia, łatwy obrót zasuwą.

Elastyczne włókna – znakomite rozpraszanie ciepła, samosmarujące, zachowują szczelność przy częstych ruchach zasuwą.

Podnoszenie standardów szczelności wymaga od służb technicznych montowania szczeliw w taki sposób, aby ciśnienie uszczelnianego medium dławione było już w pierwszym pierścieniu. Pakunki w takim przypadku wymagają bardzo silnego przeformowania. Produkowane przez nas uszczelnienia grafitowe wykazują dużą sprawność (ok.90%) w przenoszeniu naprężeń osiowych pochodzących od dławika, na naprężenia promieniowe zapewniające szczelność. Dzięki temu skuteczne uszczelnienie uzyskujemy przy dociąganiu dławika mniejszą siłą. Aby wyeliminować zjawisko wtłaczania uszczelnienia w szczeliny odbudowa wrzeciono-dławik zalecamy zamykanie pierścieniami z KRAJ KR 630. KRAJ KR 710, KRAJ KR 720, KRAJ KR 740.