Uszczelnienia włazowe

Włazy są to elementy zapewniające dostęp do wnętrza wielu urządzeń. Potrzeba hermetyzacji tych urządzeń wymusza konieczność używania stosownych uszczelnień.