Uszczelnienia elastomerowe KRAJ KRE

Płyty elastomerowe (gumowe), przeznaczone do wycinania uszczelek wg. norm lub indywidualnych zamówień. Poniżej wyszczególnione płyty elastomerowe.

Typ uszczelnienia:

KRAJ KR E 10

Skład materiału:

SBR Kauczuk butadienowo-styrenowy

Właściwości:

Dobre właściwości mechaniczne, odporność na ścieranie i ciągłe deformacje. Dobra odporność na glikole i płyny hamulcowe.

Typ uszczelnienia:

KRAJ KR E 30

Skład materiału:

EPDM Terpolimer

Etylenowo-propylenowo dienowy

Właściwości:

Bardzo dobra odporność na wysoką temperaturę i ozon, stałe deformacje i parę. Odporność na wodę i glikole. Dobra odporność chemiczna.

Typ uszczelnienia:

KRAJ KR E 11

Skład materiału:

NBR Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

Właściwości:

Dobre właściwości mechaniczne, od dobrej do doskonałej nieprzepuszczalności pary, dobra odporność na tłuszcze zwierzęce i roślinne, węglowodany, gaz.

Typ uszczelnienia:

KRAJ KR E 20

Skład materiału:

CR Kauczuk chloroprenowy

Właściwości:

Dobra ognioodporność, światłotrwałość, odporność na tłuszcze, ozon, czynniki atmosferyczne i freon.

Typ uszczelnienia:

KRAJ KR E 80

Skład materiału:

VMQ Siloksany Polimetylowinylowe

Właściwości:

Odporność na ciepło, bardzo dobra elastyczność, izolacja elektryczna. Odporność na roztwory soli i wodę 100°C, czynniki atmosferyczne, ozon, tłuszcze, alkohole, glikole. Nietoksyczne w kontakcie z żywnością.

Typ uszczelnienia:

KRAJ KR E 90

Skład materiału:

FPM Kauczuk fluorowy

Właściwości:

Odporność termiczna i chemiczna, wysoka na deformacje. Odporność na działania olejów mineralnych, rozpuszczalników chlorowanych aromatycznych oraz na paliwa.

Typ uszczelnienia:

KRAJ KR E 100

Skład materiału:

Kauczuk silikonowy

Właściwości:

Odporność na gorące powietrze (+200 +300°C), zdolność utrwalania swojej elastyczności w niskich temp.(-55°C), odporność na ozon, tlen, czynniki atmosferyczne. Nie ulegają promieniowaniu UV.