Uszczelnienia metalowe z podparciem

Są dedykowane do węzłów, gdzie od uszczelki oprócz zapewnienia ściśliwości oczekuje się przenoszenia drgań mechanicznych (drgania, zewnętrzne obciążenia rurociągów, zła kompensacja wydłużeń itp.). Odpowiednio ukształtowany rdzeń zapewnia uzyskanie szczelności a nośne powierzchnie metalowe przenoszą nadwyżki nacisków z kołnierza na kołnierz. Dzięki zastosowaniu elementu dystansowego, właściwy materiał uszczelniający po zmontowaniu złącza ma ściśle określoną grubość końcową, a co za tym idzie wymagany poziom nacisków powierzchniowych.

podp