Uszczelnienia spiralne KRAJ KRS

Ekstremalne węzły uszczelniające często są obciążone cyklicznymi wahaniami bardzo wysokich parametrów roboczych ciśnienia i temperatury. Uszczelnienia stosowane w takich połączeniach, oprócz maksymalnej szczelności, muszą cechować się niezawodnością. Obie te właściwości są możliwe do uzyskania w uszczelnieniu przez zastosowanie uszczelki charakteryzującej się odpowiednio dużą odpornością na naprężenia ściskające w połączeniu z łatwością dopasowywania się do uszczelnianej powierzchni oraz możliwie dużym powrotem sprężystym. Właściwości takie uzyskuje się w uszczelnieniach spiralnych będących połączeniem sprężystej metalowej taśmy o profilu V zwiniętej spiralnie z miękkim materiałem uszczelniającym (wypełniaczem).

 

TYPY USZCZELEK | ZASTOSOWANIE / PRZYLGI

s1
Uszczelka spiralna KRS W
wpust-wypust, występ-rowek – uszczelka spiralna z pierścieniem wewnętrznym stanowiącym dodatkowe zabezpieczenie przed agresją chemiczną i termiczną, poprawiającym właściwości mechaniczne uszczelki, stanowiącym dodatkowe zabezpieczenie przed zużyciem mechanicznym, wydmuchaniem, turbulencją
s2
Uszczelka spiralna KRS WZ
wpust-wypust, przylgi płaskie – uszczelka spiralna z centrującym pierścieniem zewnętrznym ułatwiającym montaż, będącym jednocześnie ogranicznikiem siły naciągu śrub
s3
Uszczelka spiralna KRS
wpust-wypust, występ-rowek – uszczelka spiralna
s4
Uszczelka spiralna KRS Z
wpust-wypust, przylgi płaskie – uszczelka spiralna z centrującym pierścieniem zewnętrznym ułatwiającym montaż, będącym jednocześnie ogranicznikiem siły naciągu śrub

Zalety uszczelek spiralnych:

  • odporność na wysokie ciśnienia (25MPa)
  • odporność na wysokie naciski (do 300 MPa w temp. 20 stopni Celsjusza)
  • odporność na szoki termiczne, korozję, erozję, turbulencje (wysoka ściśliwość, powrót sprężysty zależny od rodzaju grubości i gęstości wypełniacza oraz nawoju taśmy stalowej)
  • wysoka odporność chemiczna i termiczna osiągana w zależności od zastosowanych materiałów (pH 0-14, t=100 stopni Celsjusza)
  • łatwość montażu i demontażu
  • możliwość aplikacji w ,,połączeniach o gorszej powierzchni przylg” (w zależności od zastosowanego wypełniacza i ciśnienia medium Ra=3,2-12,5 um, Rz=12,5-50 um)
  • w wyniku nadwymiaru szerokości wypełniacza nad szerokością taśmy stalowej uszczelki spiralne nie niszczą przylg

Materiały, z których produkujemy uszczelki spiralne:

  • pierścienie – 304, 316L, 321, CS
  • spirala – 304, 316L
  • wypełnienie – grafit, PTFE, mika

Dostępne wymiary: DIN, ANSI, ASME, PN-EN i nietypowe