Uszczelnienia wielokrawędziowe KRAJ KR W

Wielokrawędziowe uszczelki metalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego oraz miękkiego materiału uszczelniającego stosowanego jako nakładki. Kształt pierścieni stalowych z wymiarami w zależności od ciśnienia medium podaje PN-EN 1514-6:2005. W celu zabezpieczenia przylg przed mechanicznym niszczeniem przez uszczelkę stosuje się nakładki o grubościach możliwie cienkich pamiętając aby po ściśnięciu nie następował kontakt uszczelki z przylgą (optymalna grubość nakładek w stanie obciążonym po ściśnięciu: 0,07 +- 0,02mm). Grubość początkowa nakładki zależna jest od stanu kołnierzy oraz właściwości zastosowanych materiałów (na przylgi obrabiane zgrubnie ok. 0,8+-0,2 mm, na kołnierze szlifowane ok. 0,6+-0,2mm).

w
KRAJ KR W – uszczelka wielokrawędziowa bez pierścienia centrującego
w1
KRAJ KR W1 – uszczelka wielokrawędziowa z integralnym pierścieniem centrującym
w2
KRAJ KR W2 – uszczelka wielokrawędziowa z pierścieniem centrującym wykonanym z innego materiału
w3
KRAJ KR W3 – uszczelka wielokrawędziowa z metalowym podparciem

Zalety uszczelek wielokrawędziowych:

  • odporność na bardzo duże naciski montażowe do 600MPa, oraz ciśnieniowe 50MPa
  • wysoka szczelnośćnawet przy niskich naciskach montażowych
  • odporność na duże wahania temperatury i ciśnienia
  • ognioodporność i odporność na wydmuchanie
  • łatwa regeneracja
  • wysoka odporność termiczna i chemiczna

krw