Uszczelnienia włóknisto-elastomerowe KRAJ KRA

Z historycznego punktu widzenia płyty włóknisto-elastomerowe stanowią pierwszy zamiennik płyt azbestowo-kauczukowych. Zastosowanie różnych włókien, kauczuków oraz napełniaczy i dodatków zaowocowało powstaniem wielu rodzajów płyt włóknisto-elastomerowych przeznaczonych do różnych aplikacji. Celem optymalizacji zużycia gotowych płyt w przypadku dużej różnorodności zastosowań oferujemy dostawę gotowych uszczelek.