XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA, USZCZELNIENIA I TECHNIKA USZCZELNIANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W dniach 30 maja do 1 czerwca nasza firma wraz z firmą FMI SPA wzięła udział w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń” organizowaną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP oraz Politechnikę Wrocławską.