Laboratorium badań kompozytów ceramicznych

Laboratorium badań kompozytów ceramicznych służy do kontroli bieżącej produkcji materiałów kompozytowych oraz realizuje prace badawcze i rozwojowe, służące wdrażaniu na rynek nowych materiałów i kompozytowych technologii naprawczych.
Oferta laboratorium obejmuje miedzy innymi badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie, badanie przyczepności metodą pull-off, badanie skurczu liniowego, badanie rozpływu oraz czasu wiązania materiałów kompozytowych. Laboratorium wykonuje również nieniszczące badanie sklerometryczne w przypadku konieczności określenia wytrzymałości na ściskanie i jednorodności istniejącej konstrukcji betonowej.

Dodatkowo laboratorium wykonuje badania powłok kompozytowych: grubości powłoki utwardzonej (na powierzchniach ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych) oraz szczelności powłoki (metoda wysokonapięciowa).

Do wyposażenia laboratorium należy:

  • maszyna wytrzymałościowa do badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie,
  • aparat do badania przyczepności pull-off,
  • aparat do badania rozpływu,
  • aparat do badania skurczu liniowego,
  • aparat Vicata,
  • miernik grubości powłoki utwardzonej,
  • wysokonapięciowy tester szczelności powłok,
  • młotek Schmidta.

Zapraszamy do skorzystania z usług laboratorium KRAJ Sp. z o.o.