Przetargi

14/EU/2020

Kompletne stanowisko do badania uszczelnień przemysłowych

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę kompletnego stanowiska do badania uszczelnień przemysłowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDARPSL.01.02.00-24-0492/19-00

Data publikacji ogłoszenia: 16-10-2020
Termin składania ofert: 27-10-2020
Numer: 2020-414-11591
Załączniki:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11591
Ogłoszenie 11591
Zapytanie 11591 – Załącznik nr 1 – wersja edytowalna
Zapytanie 11591 – Załącznik nr 1 – pdf


13/EU/2020

Dostawa zestawu laboratoryjnego sprzętu pomocniczego.

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu laboratoryjnego sprzętu pomocniczego.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-013
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-013 – Dostawa zestawu laboratoryjnego sprzętu pomocniczego.


12/EU/2020

Dostawa trzech szaf laboratoryjnych.

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę trzech szaf laboratoryjnych.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-012
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-012 – Dostawa trzech szaf laboratoryjnych..


11/EU/2020

Dostawa dwóch stołów laboratoryjnych.

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch stołów laboratoryjnych.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-011
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-011 – Dostawa dwóch stołów laboratoryjnych.


10/EU/2020

Dostawa mieszadła mechanicznego

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę mieszadła mechanicznego.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-010
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-010 – Dostawa mieszadła mechanicznego.


09/EU/2020

Dostawa aparatu Vicata

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu Vicata.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-009
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-010 – Dostawa aparatu Vicata.


08/EU/2020

Dostawa przyrządu do badania skurczu.

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę przyrządu do badania skurczu.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-008
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-008 – Dostawa przyrządu do badania skurczu.


07/EU/2020

Dostawa przyrządu do badania przyczepności metodą pull-off

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę przyrządu do badania przyczepności metodą pull-off.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-006
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-006 – Dostawa przyrządu do badania przyczepności metodą pull-off.


06/EU/2020

Dostawa formy trójdzielnej do wykonywania próbek

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę formy trójdzielnej do wykonywania próbek.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-005
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-005 – Dostawa formy trójdzielnej do wykonywania próbek


05/EU/2020

Dostawa przyrządu do badania rozpływu zapraw

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę przyrządu do badania rozpływu zapraw.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-004
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-004 – Dostawa przyrządu do badania rozpływu zapraw


04/EU/2020

Dostawa mieszarki do zapraw cementowych

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę mieszarki do zapraw cementowych.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-003
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-003 – Dostawa mieszarki do zapraw cementowych


03/EU/2020

Dostawa wagi laboratoryjnej precyzyjnej

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę wagi laboratoryjnej precyzyjnej.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-002
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-002 – Dostawa wagi laboratoryjnej precyzyjnej


02/EU/2020

Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.

Zamówienie obejmuje zakup specjalistycznego urządzenia – stanowiska badawczego do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych. Stanowisko składać się będzie z zespołu komory badawczej, zespołu napędowego, zespołu korpusu podstawy, instalacji zasilania cieczą roboczą, cieczą i gazem zaporowym, szafki sterowniczej wraz z elementami pomiarowymi oraz układem wykonawczym automatyki i akwizycji danych, oraz z podzespołów szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest NOWY środek trwały.

Data publikacji ogłoszenia: 19-08-2020
Numer 2020-414-395

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygnięto: Wybrana została oferta firmy PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą we Włocławku. Cena zamówienia: 274 000 PLN netto.


01/EU/2020

Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.

Zamówienie obejmuje zakup specjalistycznego urządzenia – stanowiska badawczego do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych. Stanowisko składać się będzie z zespołu komory badawczej, zespołu napędowego, zespołu korpusu podstawy, instalacji zasilania cieczą roboczą, cieczą i gazem zaporowym, szafki sterowniczej wraz z elementami pomiarowymi oraz układem wykonawczym automatyki i akwizycji danych, oraz z podzespołów szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest NOWY środek trwały.

Data publikacji ogłoszenia: 07-08-2020
Numer 1257122

Rozstrzygnięcie: Pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Uzasadnienie: Ze względu na błąd w ogłoszeniu, który mógłby potencjalnie powodować ograniczenie konkurencyjności, jesteśmy zmuszeniu anulować wskazane zapytanie ofertowe nr 1257122 z dnia 7.08.2020. Jednocześnie informujemy, że nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia zostało opublikowane w bazie konkurencyjności pod numerem 2020-414-395, to jest pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/395

Nowy termin składania ofert upływa z dniem 26.08.2020.