Przetargi

Zakup interferometru, chropowatościomierza, stanowiska do pomiaru siły sprężyn i mieszków uszczelnień mechanicznych i zestawu prostych przyrządów pomiarowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup interferometru, chropowatościomierza, stanowiska do pomiaru siły sprężyn i mieszków uszczelnień mechanicznych i zestawu prostych przyrządów pomiarowych w ramach projektu pt. „Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji ogłoszenia: 13-01-2022

Termin składania ofert: 20-01-2022
UWAGA! Wydłużony termin składania ofert: 224.01.2022 godz. 12:00
Numer: 2022-414-87898

Załączniki:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87898
ogloszenie_87898 20.01.2022
Odpowiedź na pytania – ogłoszenie 87898

Ogłoszenie zbiorcze
Rozstrzygnięto:
Rozstrzygniecie_ogloszenia_87898


WYD005

Zakup spektrometru ręcznego do kontroli obecności oraz zawartości pierwiastków chemicznych w zakupionych materiałach do produkcji i badań.
Przedmiot zamowienia w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji ogłoszenia: 12-11-2021

Termin składania ofert: 22-11-2021
UWAGA! Wydłużony termin składania ofert: 23-11-2021
Numer: 2021-414-78901
Załączniki:
LINK: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78901
Ogłoszenie 78901
Załącznik Nr.1

Rozstrzygnięto:
Wybrana została oferta firmy Dpidea Dariusz Kuchnowski Tomasz Ferek s.c. z siedzibą w Gdyni

Cena netto zamówienia wybranej oferty to: 82000,00 PLN


WYD007

Zakup frezarki CNC
Przedmiotem zamówienia jest zakup frezarki CNC do wykonywania elementów zabudowy uszczelnień mechanicznych na stanowisku badawczym w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji ogłoszenia: 18-08-2021

Termin składania ofert: 27-08-2021
UWAGA! Wydłużony termin składania ofert: 31-08-2021
Numer: 2021-414-64903
Załączniki:
LINK: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64903
Ogłoszenie 64903
Ogłoszenie 64903 z 27.08.2021
Załącznik Nr.1

Rozstrzygnięto:
Wybrana została oferta firmy Janus sp. z o.o. i Spółka – s.k. z siedzibą w Sosnowcu
Cena netto zamówienia wybranej oferty to: 183590,00 PLN


WYD006

Zakup tokarki CNC
Przedmiotem zamówienia jest zakup tokarki CNC do wykonywania elementów zabudowy uszczelnień mechanicznych na stanowisku badawczym w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji ogłoszenia: 18-08-2021

Termin składania ofert: 27-08-2021
UWAGA! Wydłużony termin składania ofert: 31-08-2021
Numer: 2021-414-64864
Załączniki:
LINK: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64864
Odpowiedź na pytanie dot. tokarki
Ogłoszenie 64864
Ogłoszenie 64864 z 20.08.2021
Ogłoszenie 64864 z 27.08.21
Załącznik Nr.1

Rozstrzygnięto:
Wybrana została oferta firmy Janus sp. z o.o. i Spółka – s.k. z siedzibą w Sosnowcu
Cena netto zamówienia wybranej oferty to: 151360,00 PLN


WYD002

W związku z realizacją projektu „Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę interferometru do pomiaru płaskości powierzchni czołowej pierścieni ślizgowych uszczelnień mechanicznych.

Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2021

Termin składania ofert: 31.08.2021
Numer: ZO-WYD002-0481
Załączniki:
ZO-WYD002-0481 – interferometr do pomiaru płaskości powierzchni czołowej pierścieni ślizgowych uszczelnień mechanicznych.

Pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Zapytanie anulowane ze względu na konieczność zastosowania zasady konkurencyjności i wystosowania zapytania na Bazie Konkurencyjności.


WYD003

W związku z realizacją projektu „Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę chropowatościomierza do pomiaru chropowatości powierzchni elementów uszczelnień mechanicznych.

Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2021

Termin składania ofert: 31.08.2021
Numer: ZO-WYD003-0481
Załączniki:
ZO-WYD003-0481 – chropowatościomierz do pomiaru chropowatości powierzchni elementów uszczelnień mechanicznych.

Pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Zapytanie anulowane ze względu na konieczność zastosowania zasady konkurencyjności i wystosowania zapytania na Bazie Konkurencyjności.


WYD004

W związku z realizacją projektu „Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę stanowiska do pomiaru siły sprężyn i mieszków uszczelnień mechanicznych.

Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2021

Termin składania ofert: 31.08.2021
Numer: ZO-WYD004-0481
Załączniki:
ZO-WYD004-0481 – stanowisko do pomiaru siły sprężyn i mieszków uszczelnień mechanicznych


WYD010

W związku z realizacją projektu „Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę stołów warsztatowych.

Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2021

Termin składania ofert: 31.08.2021
Numer: ZO-WYD010-0481
Załączniki:
ZO-WYD010-0481 – stoły warsztatowe

Pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Nie dokonano wyboru ze względu na przesunięcie terminu realizacji wydatku.


WYD011

W związku z realizacją projektu „Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę regałów warsztatowych.

Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2021

Termin składania ofert: 31.08.2021
Numer: ZO-WYD011-0481
Załączniki:
ZO-WYD011-0481 – regały warsztatowe

Pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Nie dokonano wyboru ze względu na przesunięcie terminu realizacji wydatku.


WYD013

W związku z realizacją projektu „Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu narzędzi ślusarskich.

Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2021

Termin składania ofert: 31.08.2021
Numer: ZO-WYD013- 0481
Załączniki:
ZO-WYD013-0481 – zestaw narzędzi ślusarskich

Pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Nie dokonano wyboru ze względu na przesunięcie terminu realizacji wydatku.


WYD014

W związku z realizacją projektu „Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu prostych przyrządów pomiarowych.

Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2021

Termin składania ofert: 31.08.2021
Numer: ZO-WYD014-0481
Załączniki:
ZO-WYD014-0481 – zestaw prostych przyrządów pomiarowych

Pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Zapytanie anulowane ze względu na konieczność zastosowania zasady konkurencyjności i wystosowania zapytania na Bazie Konkurencyjności.


WYD015

W związku z realizacją projektu „Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę myjki ultradźwiękowej.

Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2021

Termin składania ofert: 31.08.2021
Numer: ZO-WYD015-0481
Załączniki:
ZO-WYD015-0481-myjka-ultradzwiekowa

Pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Nie dokonano wyboru ze względu na przesunięcie terminu realizacji wydatku.


22/EU/2021

Docieraczka do pierścieni twardych

Celem zamówienia jest zakup docieraczki do pierścieni twardych w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie specjalistyczne do obróbki wykańczającej (kształtowania płaskości i chropowatości) pierścieni ślizgowych wykonanych z węglika krzemu spiekanego lub wiązanego reakcyjnie, węglika wolframu o spoiwie kobaltowym lub niklowym, ceramiki technicznej, stali nierdzewnej martenzytycznej, staliwa chromowo-molibdenowego.

Data publikacji ogłoszenia: 7-05-2021
Termin składania ofert: 17-05-2021
Numer:2021-414-47020
Załączniki:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47020
Ogłoszenie 47020
WYD009 – Załącznik nr 1

Rozstrzygnięto:
Wybrana została oferta firmy Galimet – Aleksandra Lach-Galińska z siedzibą w Rudniku
Cena netto zamówienia wybranej oferty to: 59 990 PLN


21/EU/2021

Docieraczka do pierścieni miękkich

Celem zamówienia jest zakup docieraczki do pierścieni miękkich w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie specjalistyczne do obróbki wykańczającej (kształtowania płaskości i chropowatości) pierścieni ślizgowych wykonanych z kompozytów węglowych i grafitowych.

Data publikacji ogłoszenia: 7-05-2021
Termin składania ofert: 17-05-2021
Numer:2021-414-47019
Załączniki:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47019
Ogłoszenie 47019
WYD008 – Załącznik nr 1

Rozstrzygnięto:
Wybrana została oferta firmy Galimet – Aleksandra Lach-Galińska z siedzibą w Rudniku
Cena netto zamówienia wybranej oferty to: 59 990 PLN


20/EU/2021

Zakup frezarki CNC

Przedmiotem zamówienia jest zakup frezarki CNC do wykonywania elementów zabudowy uszczelnień mechanicznych na stanowisku badawczym w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji ogłoszenia: 23-04-2021
Termin składania ofert: 11-05-2021
Numer:2021-414-44799
Załączniki:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44799
WYD007 – Załącznik nr 1
Ogłoszenie 44799

Zamówienie anulowano.


19/EU/2021

Zakup tokarki CNC

Przedmiotem zamówienia jest zakup tokarki CNC do wykonywania elementów zabudowy uszczelnień mechanicznych na stanowisku badawczym w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji ogłoszenia: 23-04-2021
Termin składania ofert: 11-05-2021
Numer:2021-414-44530
Załączniki:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44530
WYD006 – Załącznik nr 1
Ogłoszenie 44530

Zamówienie anulowano.


18/EU/2021

Docieraczka do pierścieni twardych

Celem zamówienia jest zakup docieraczki do pierścieni twardych w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie specjalistyczne do obróbki wykańczającej (kształtowania płaskości i chropowatości) pierścieni ślizgowych wykonanych z węglika krzemu spiekanego lub wiązanego reakcyjnie, węglika wolframu o spoiwie kobaltowym lub niklowym, ceramiki technicznej, stali nierdzewnej martenzytycznej, staliwa chromowo-molibdenowego.

Data publikacji ogłoszenia: 18-03-2021
Termin składania ofert: 26-03-2021
Numer:2021-414-38007
Załączniki:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38007
Ogłoszenie_38007
WYD009 – Załącznik nr 1

Zamówienie anulowano.


17/EU/2021

Docieraczka do pierścieni miękkich

Celem zamówienia jest zakup docieraczki do pierścieni miękkich w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie specjalistyczne do obróbki wykańczającej (kształtowania płaskości i chropowatości) pierścieni ślizgowych wykonanych z kompozytów węglowych i grafitowych.

Data publikacji ogłoszenia: 18-03-2021
Termin składania ofert: 26-03-2021
Numer:2021-414-38001
Załączniki:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38001
Ogłoszenie_38001
WYD008 – Załącznik nr 1

Zamówienie anulowano.


16/EU/2020

Zakup maszyny wytrzymałościowej

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-0492/19-00

Data publikacji ogłoszenia: 12-02-2021
Termin składania ofert: 22-02-2021 do godziny 10:00
UWAGA Wydłużony termin składania ofert: 24-02-2021 do godz. 10:00
Numer:2021-414-32007
Załączniki:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32007
Ogłoszenie 32007
Zapytanie 32007 – Załącznik nr 1 – wersja edytowalna
Zapytanie 32007 – Załącznik nr 1 – pdf

Rozstrzygnięto.

Wybrana została oferta firmy ToRoPol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Cena zamówienia wybranej oferty to: 49 000 zł netto.


15/EU/2020

Zakup maszyny wytrzymałościowej

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-0492/19-00

Data publikacji ogłoszenia: 12-01-2021
Termin składania ofert: 20-01-2021
UWAGA Wydłużony termin składania ofert: 25-01-2021 do godz. 10:00
Numer:2021-414-26420
Załączniki:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26420
Ogłoszenie 26420
Zapytanie 26420 – Załącznik nr 1 – wersja edytowalna
Zapytanie 26420 – Załącznik nr 1 – pdf

Rozstrzygnięcie: Pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Uzasadnienie: Ze względu na uchybienia proceduralne niniejsze zapytanie ofertowe nr 2021-414-26420 z dnia 12.01.2021 musiało zostać anulowane.

Jednocześnie informujemy, że nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2021-414-32007, to jest pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32007 .

Nowy termin składania ofert upływa z dniem 22.02.2021 r. godz. 10.00.

UWAGA, NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.02.2021 r. godz. 10.00


14/EU/2020

Kompletne stanowisko do badania uszczelnień przemysłowych

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę kompletnego stanowiska do badania uszczelnień przemysłowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDARPSL.01.02.00-24-0492/19-00

Data publikacji ogłoszenia: 16-10-2020
Termin składania ofert: 27-10-2020
Numer: 2020-414-11591
Załączniki:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11591
Ogłoszenie 11591
Zapytanie 11591 – Załącznik nr 1 – wersja edytowalna
Zapytanie 11591 – Załącznik nr 1 – pdf

Rozstrzygnięto.
Wybrana została oferta firmy Rafał Korczyk P.R.U.H. INKOMET-ERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Skidziń.
Cena zamówienia wybranej oferty to: 415 000 zł netto.


13/EU/2020

Dostawa zestawu laboratoryjnego sprzętu pomocniczego.

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu laboratoryjnego sprzętu pomocniczego.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-013
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-013 – Dostawa zestawu laboratoryjnego sprzętu pomocniczego.


12/EU/2020

Dostawa trzech szaf laboratoryjnych.

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę trzech szaf laboratoryjnych.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-012
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-012 – Dostawa trzech szaf laboratoryjnych..


11/EU/2020

Dostawa dwóch stołów laboratoryjnych.

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch stołów laboratoryjnych.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-011
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-011 – Dostawa dwóch stołów laboratoryjnych.


10/EU/2020

Dostawa mieszadła mechanicznego

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę mieszadła mechanicznego.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-010
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-010 – Dostawa mieszadła mechanicznego.


09/EU/2020

Dostawa aparatu Vicata

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu Vicata.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-009
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-010 – Dostawa aparatu Vicata.


08/EU/2020

Dostawa przyrządu do badania skurczu.

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę przyrządu do badania skurczu.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-008
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-008 – Dostawa przyrządu do badania skurczu.


07/EU/2020

Dostawa przyrządu do badania przyczepności metodą pull-off

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę przyrządu do badania przyczepności metodą pull-off.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-006
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-006 – Dostawa przyrządu do badania przyczepności metodą pull-off.


06/EU/2020

Dostawa formy trójdzielnej do wykonywania próbek

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę formy trójdzielnej do wykonywania próbek.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-005
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-005 – Dostawa formy trójdzielnej do wykonywania próbek


05/EU/2020

Dostawa przyrządu do badania rozpływu zapraw

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę przyrządu do badania rozpływu zapraw.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-004
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-004 – Dostawa przyrządu do badania rozpływu zapraw


04/EU/2020

Dostawa mieszarki do zapraw cementowych

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę mieszarki do zapraw cementowych.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-003
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-003 – Dostawa mieszarki do zapraw cementowych


03/EU/2020

Dostawa wagi laboratoryjnej precyzyjnej

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-533), ul. Kukułek 42, nr NIP 9542364022, www.kraj.eu, zaprasza do składania ofert na dostawę wagi laboratoryjnej precyzyjnej.

Data publikacji ogłoszenia: 13-10-2020
Numer: ZO-WYD-002
Załączniki:
Zamówienia ofertowe – WYD-002 – Dostawa wagi laboratoryjnej precyzyjnej


02/EU/2020

Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.

Celem zamówienia jest zakup specjalistycznego urządzenia – stanowiska badawczego do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia KRAJ sp. z o.o. jest zakup specjalistycznego urządzenia – stanowiska badawczego do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych. Urządzenie ma służyć do symulowania realnych warunków eksploatacji produkowanych wyrobów, celem weryfikacji ich faktycznych właściwości..

Data publikacji ogłoszenia: 19-08-2020
Termin składania ofert: 26-08-2020
Numer: 2020-414-395
Załączniki:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/395
Ogłoszenie 2020-414-395
Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygnięto: Wybrana została oferta firmy PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą we Włocławku. Cena zamówienia: 274 000 PLN netto.


01/EU/2020

Stanowisko badawcze do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych.

Zamówienie obejmuje zakup specjalistycznego urządzenia – stanowiska badawczego do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych.
Stanowisko składać się będzie z zespołu komory badawczej, zespołu napędowego, zespołu korpusu podstawy, instalacji zasilania cieczą roboczą, cieczą i gazem zaporowym, szafki sterowniczej wraz z elementami pomiarowymi oraz układem wykonawczym automatyki i akwizycji danych, oraz z podzespołów szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Data publikacji ogłoszenia: 07-08-2020
Termin składania ofert: 14-08-2020
Numer: 1257122
Załączniki:

Ogłoszenie 1257122
Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Rozstrzygnięcie: Pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Uzasadnienie: Ze względu na błąd w ogłoszeniu, który mógłby potencjalnie powodować ograniczenie konkurencyjności, jesteśmy zmuszeniu anulować wskazane zapytanie ofertowe nr 1257122 z dnia 7.08.2020. Jednocześnie informujemy, że nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia zostało opublikowane w bazie konkurencyjności pod numerem 2020-414-395, to jest pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/395

Nowy termin składania ofert upływa z dniem 26.08.2020.