Fundusze UE

KRAJ sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

numer Umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-0481/19-00.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest rozwiązanie, w sposób kompleksowy, problemu badania szczelności i wyznaczania parametrów pracy uszczelnień mechanicznych czołowych, oraz kontroli jakości materiałów stosowanych do ich produkcji oraz ocena poprawności konstrukcji na podstawie uzyskanych wyników testów szczelności. Głównym działaniem projektu jest wyposażenie laboratorium firmy w nowoczesne specjalistyczne stanowisko badawcze, sprzęt pomiarowy, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania elementów pomocniczych służących zabudowie testowanych uszczelnień.

Przewidywany zakres prac:

– zakup stanowiska badawczego i pozostałych maszyn i urządzeń;

– wykonanie prototypu podwójnego uszczelnienia mechanicznego czołowego kompaktowego i przeprowadzenie na nim badań stanowiskowych w środowisku laboratoryjnym oraz walidacja prowadząca do uzyskania wyrobu sprzedażowego

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE:

386 100,- PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

1.057.800,- PLN


KRAJ sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej działalności innowacyjnej w zakresie uszczelnień przemysłowych oraz kompozytów naprawczych.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

numer Umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-0492/19-00.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez zakup infrastruktury badawczej, która umożliwi wprowadzenia znacząco udoskonalonych uszczelnień przemysłowych oraz kompozytowych materiałów naprawczych stosowanych w energetyce oraz umożliwi wprowadzenie ulepszonego procesu kontroli jakości. W ramach projektu Wnioskodawca dokona zakupu niezbędnej infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej realizacji programu badawczego w zakresie dokładniejszego wyznaczenia charakterystyk uszczelnień i kompozytowych materiałów naprawczych.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE:

357 147,- PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

976 201,81 ,- PLN