Fundusze UE

Firma KRAJ Sp. z o. o. realizuje projekt pt. “Innowacja procesowa umożliwiająca uruchomienie produkcji uszczelki wielokrawędziowej” , finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III.  Konkurencyjność MSP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

CEL PROJEKTU:

Uruchomienie produkcji uszczelki wielokrawędziowej

PLANOWANE EFEKTY:

– wprowadzenie nowych, ulepszonych produktów i usług
– wejście na nowe rynki zbytu
– wzrost konkurencyjności
– rozpoczęcie działalności eksportowej

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE:

585.000,- PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

1.599.000,- PLN