Produkty

Główni specjaliści firmy KRAJ rozpoczęli swoją przygodę z uszczelnieniami oraz kompozytami polimerowymi jeszcze w XX wieku.

W 2003 firma KRAJ rozpoczęła oficjalnie swoją działalność. Od początku działalności przyświecał cel stworzenia potencjału wytwórczego. W pierwszym okresie działalności skupiliśmy się głównie na obszarze usługowym z wykorzystaniem kompozytów polimerowych oraz w dostawach uszczelnień przemysłowych innych producentów.

W 2005 roku dzięki nabyciu nieruchomości przemysłowych w Sosnowcu rozpoczęliśmy budowę bazy produkcyjnej oraz tworzenie centrum produkcyjnego. Proces budowlany został zakończony w 2012. W międzyczasie w sposób ciągły ulegają zwiększeniu nasze moce produkcyjne w zakresie uszczelnień przemysłowych, szeroko rozumianych napraw oraz usług remontowych, produkcję kompozytów cementowych, projektowanie oraz produkcję kompensatorów aż po usługi w zakresie wycinania laserowego lub wysokoenergetyczną strugą wody,

Realizacja naszych celów nie byłaby możliwa bez kooperacji z:

  • FMI SPA w zakresie uszczelnień
  • 3M w zakresie kompozytów polimerowych