Laboratorium badań uszczelnień mechanicznych czołowych

Stanowisko do badań uszczelnień mechanicznych czołowych

Stanowisko badawcze SB-UM-1-KRAJ do badań szczelności statycznej i dynamicznej oraz wyznaczania parametrów technicznych uszczelnień mechanicznych czołowych to specjalistyczne urządzenie, służące do symulowania realnych warunków eksploatacji produkowanych wyrobów, celem weryfikacji ich faktycznych właściwości. Głównym jego zastosowaniem jest odbiór końcowy wyrobu gotowego, kontrola dostaw półwyrobów, badania prototypów oraz wyznaczanie parametrów technicznych uszczelnień mechanicznych czołowych.

Stanowisko składające się z zespołu komory badawczej, zespołu napędowego, zespołu korpusu podstawy, instalacji zasilania cieczą roboczą, cieczą i gazem zaporowym, szafki sterowniczej wraz z elementami pomiarowymi oraz układem wykonawczym automatyki i akwizycji danych umożliwia:

  • wykonywanie pomiarów parametrów pracy uszczelnienia,
  • wykonywanie testów szczelności uszczelnień produkcyjnych a także prototypowych podczas pracy ciągłej i cyklicznej (praca start-stop)
    z archiwizacją wyników oraz programowanym czasem trwania badań, przy uwzględnieniu różnych typów uszczelnień i ich zabudowy.