Laboratorium badań uszczelnień spoczynkowych

Stanowisko do badań uszczelnień spoczynkowych wg normy EN 13555.

Specjalizowane stanowisko badawcze SB-US-1-KRAJ głównie jest przeznaczone do wyznaczania klasy szczelności uszczelnień spoczynkowych (potocznie zwanych uszczelkami) w temperaturze pokojowej oraz podwyższonych do temperatury 600 0C, ciśnienie badawcze do 160 bar, a także umożliwia wyznaczanie ich charakterystycznych wielkości mechanicznych zgodnie z algorytmem opisanym szczegółowo w normie EN 13555:2014. Norma pozwala na wyznaczanie współczynników obliczeniowych na potrzeby przeliczeń połączeń kołnierzowych wg EN 1591-1:2014

Stanowisko można również stosować do wyznaczania współczynników wymaganych bezpośrednio do obliczeń połączeń kołnierzowo-śrubowych wykonywanych według normy EN 1591-1:2013 (E), DIN EN 1591-1:2014-04.