Laboratorium badań uszczelnień spoczynkowych

Laboratorium badań uszczelnień spoczynkowych

Stanowisko do badań uszczelnień spoczynkowych wg normy EN 13555.

Laboratorium badań uszczelnień spoczynkowych nr 2

Specjalistyczne stanowisko badawcze SB-US-1-KRAJ przeznaczone do wyznaczania klasy szczelności w podwyższonych temperaturach oraz charakterystycznych wielkości mechanicznych uszczelnień spoczynkowych zgodnie z algorytmem opisanym w normie EN 13555:2014. Badania mogą być prowadzone w zakresie temperatur: od pokojowej do podwyższonych do 600oC. Ciśnienie badawcze helu – do 160 bar.

Norma pozwala na wyznaczanie współczynników obliczeniowych na potrzeby przeliczeń połączeń kołnierzowych wg EN 1591-1:2013. Na stanowisku możemy również wyznaczyć współczynniki obliczeniowe wg normy ASME F3149-15.

Stanowisko do wyznaczania współczynników wymaganych do obliczeń połączeń kołnierzowo-śrubowych wykonywanych według normy EN 1591-1:2013 (E), ASME Code s VIII, DIN EN 1591-1:2014-04.