Kompensatory tkaninowe

Kompensator tkaninowy jest jednym z podstawowych elementów rurociągów oraz kanałów spalin. Jego zadaniem jest przejmowanie (absorbowanie) ruchów kanałów czy rurociągów, powstałych w wyniku naprężeń cieplnych i ich kompensacja. Kompensacja obejmuje również wydłużenia mechaniczne, drgania, a także redukcję błędów rurociągów jak na przykład niewspółosiowość. Kompensatory tkaninowe jedno- i wielowarstwowe firmy KRAJ sp. z o. o. produkowane są na bazie tkanin szklanych, ceramicznych, silikatowych oraz aramidowych. Ponadto do produkcji kompensatorów używane są tkaniny powlekane elastomerami (np. EPDM, MVQ, FPM) oraz PTFE.

KRAJ Kompensator tkaninowy, producent

Kompensator tkaninowy, wyprodukowany przez firmę KRAJ, przygotowany do transportu

KRAJ Kompensatory tkaninowe, produkcja

Proces produkcji kompensatorów tkaninowych w firmie KRAJ

Pakiety izolacyjne zwane poduszkami termoizolacyjnymi wykonuje się z wełny mineralnej dla średnich temperatur oraz z mat ceramicznych i silikatowych dla wysokich temperatur. W przypadku występowania czynnika abrazyjnego ochronę płaszcza kompensatora i jego izolacji uzyskuje się przez zastosowanie blachy prowadzącej. Blachy te wykonuje się ze zwykłej stali bądź ze stali trudnościeralnych dla najbardziej wymagających aplikacji. Stosowanie wysokiej jakości surowców oraz prawidłowy ich dobór sprawiają, że nasze kompensatory są odporne na działanie szerokiego spektrum mediów począwszy od czynników abrazyjnych, kończąc na czynnikach wysoce agresywnych.

Produkujemy kompensatory tkaninowe rękawowe, kołnierzowe, harmonijkowe oraz mieszane.

Kompensator – człon wstawiany pomiędzy poszczególne części rurociągów celem usunięcia ciśnień wywołanych rozszerzalnością cieplną materiałów (Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga).

Kompensacja – wyrównywanie, znoszenie się przeciwnie skierowanych wpływów (Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa
Gutenberga).

Nasze produkty cechują się:

 • maksymalną temperaturą medium: 1000 st. Celsjusza
 • maksymalnym ciśnieniem: 3 bary
 • wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną
 • wysoką odpornością na media abrazyjne (dzięki odpowiedniej konstrukcji)
 • możliwością przenoszenia dużych przemieszczeń we wszystkich kierunkach
Zakres prac KRAJ sp. z o.o.:

 • pomiary na obiektach
 • projektowanie
 • produkcja części miękkich i stalowych
 • montaż i /lub nadzór nad montażem
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Rękaw kompensatora w większości przypadków jest wielowarstwowy. Wyjątkiem są aplikacje wymagające dużej odporności chemicznej, bądź proste systemy wentylacji. Poszczególne warstwy kompensatora pełnią różne funkcje i uzupełniają się wzajemnie (warstwy nośne, stabilizacyjne, izolacyjne, uszczelniające). Kompensatory produkowane przez firmę KRAJ sp. z o. o. nie zawierają azbestu.

Kraj, Produkcja kompensatora tkaninowego

Proces produkcji kompensatora tkaninowego

Ponadto kompensatory tkaninowe mogą być wykonywane jako przejścia wymiarów np. z dużej średnicy na małą oraz jako łączniki kanałów różniących się geometrycznie np. połączenia kanałów o przekroju prostokątnym z kanałem okrągłym.

Materiał blachy prowadzącej oraz jej kształt i rodzaj są ściśle związane z parametrami pracy danego kompensatora oraz z przemieszczeniami jakie musi skompensować.

 

Poniżej wykaz materiałów używanych do produkcji oraz ich krótka charakterystyka:

Podstawowe typy kompensatorów tkaninowych:

 • Kompensator tkaninowy rękawowy
  KRAJ® KR-KR
 • Kompensator tkaninowy kołnierzowy
  KRAJ® KR-KK
 • Kompensator tkaninowy harmonijkowy na
  przyłączu rękawowym KRAJ® KR-KHR
 • Kompensator tkaninowy harmonijkowy na
  przyłączu kołnierzowym KRAJ® KR-KHK
 • Kompensator tkaninowy kołnierzowo-rękawowy KRAJ® KR-KHK

Podstawowe typy blach prowadzących:

 • Pojedyńcza blacha prosta wspawana do jednego
  końca kanału, lub stanowiąca jego fragment
 • Podwójna blacha prosta wspawywana z obu stron
 • Pojedyńcza blacha spawana do jednego końca kanału
  (fragment stożka lub ostrosłupa)
 • Blacha prowadząca z tzw. pierścieniem pływającym
 • Blacha prowadząca przykręcana do kołnierza
  kanału wraz z częścią tkaninową