USZCZELNIENIA DYNAMICZNE

Uszczelnienie dynamiczne jest konieczne, gdy nie chcemy dopuścić do wycieku medium pomiędzy dwoma poruszającymi się względem siebie elementami. Długą i bezawaryjną pracę uszczelnień sznurowych (sznurów uszczelniających) zazwyczaj limitują trzy czynniki: jakość uszczelnienia sznurowego, właściwy dobór do konkretnego zastosowania oraz stan komory dławnicowej.Nasza firma bardzo poważnie podchodzi do wszystkich trzech.

Szybki rozwój technologii materiałowej i wiedzę inżynierską wykonujemy do produkcji nowych konstrukcji uszczelnień. Doradztwo i konsulting techniczny oraz nadzór montażowo-eksploatacyjny powoduje, iż w wielu zastosowaniach nasze produkty są prostym, niezawodnym i efektywnym uszczelnieniem, także w porównaniu do uszczelnień mechanicznych.