KRAJ KR 630

#

PRZEZNACZENIE USZCZELNIENIA: ZAWORY

t [°C] – 50 ÷ 650  (450 dla środowiska utleniającego)
p [MPa] 45
v [m/s] 1
pH 3 ÷ 10

Skład: Szczeliwo z kompozytu na bazie ekspandowanego grafitu oraz inconelu stanowiącego oplot każdej splotki użytej do wykonania pakunku. Użycie wysokiej czystości włókna oraz specjalnych inhibitorów korozji eliminuje zjawisko powstawania ognisk korozyjnych oraz poprawia walory eksploatacyjne.

Zalety: Brak technologicznych dodatków wiążących grafit ze wzmocnieniem sprawia, że pakunek nie traci masy w wysokich temperaturach, wykazując pamięć postaci (sprężystość i powrót sprężysty). Długi okres pracy nie wpływa ujemnie na właściwości
uszczelniające.

Zastosowanie: Pakunek odporny na duże naciski, przewidziany na ekstremalnie wysokie parametry i wymagania niezawodnościowe. Z uwagi na dużą zawartość inconelu zaleca się go stosować w armaturze zaporowej.

KRAJ KR 630 OX – podwyższona odporność na utlenianie.