KRAJ KR 314

#

PRZEZNACZENIE USZCZELNIENIA: POMPY

t [°C] – 100 ÷ 280
p [MPa] 10 10 5
v [m/s] 1,5 2 18
pH 2 ÷ 12

Skład: Pakunek splatany z długiej skręcanej przędzy aramidowej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz wieloetapowej impregnacji grafitowej.

Zalety: Szczeliwo przystosowane jest do pracy w wysokoobrotowych pompach ( V= 20m/s), posiada dużą elastyczność, łatwo ulega przeformowaniu oraz nie wyciera tulei.

Zastosowanie: Do pomp z mediami abrazyjnymi, do papierni, kopalni, cukrowni, pomp mleka wapiennego, błota, wody spławiakowej. Do pomp z mediami zawierającymi cząstki piasku, żwiru itp. elementy.