Uszczelki elastomerowe KRE

Płyty elastomerowe (gumowe), przeznaczone do wycinania uszczelek wg. norm lub indywidualnych zamówień. Poniżej wyszczególnione płyty elastomerowe.

Typ uszczelnienia Skład materiału Właściwości
KRAJ KRE 10 SBR Kauczuk butadienowo-styrenowy Dobre właściwości mechaniczne, odporność na ścieranie i ciągłe deformacje. Dobra odporność na glikole i płyny hamulcowe.
KRAJ KRE 11 NBR Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy Dobre właściwości mechaniczne, od dobrej do doskonałej nieprzepuszczalności pary, dobra odporność na tłuszcze zwierzęce i roślinne, węglowodany i gazy.
KRAJ KRE 20 CR Kauczuk chloroprenowy Dobra ognioodporność, światłotrwałość, odporność na tłuszcze, ozon, czynniki atmosferyczne i freon.
KRAJ KRE 30 EPDM Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy Bardzo dobra odporność na wysoką temperaturę i ozon. stałe deformacje i parę. Odporność na wodę i glikole. Dobra odporność chemiczna.
KRAJ KRE 80 VMQ Siloksany polimetylowinylowe Odporność na ciepło, bardzo dobra elastyczność, izolacja elektryczna. Odporność na roztwory soli i wrzącą wodę, czynniki atmosferyczne, ozon, tłuszcze, alkohole, glikole. Nietoksyczny w kontakcie z żywnością.
KRAJ KRE 90 FPM Kauczuk fluorowy Odporność termiczna i chemiczna na działanie olejów mineralnych, rozpuszczalników chlorowanych aromatycznych oraz na paliwa. Wysoka odporność na deformacje.
KRAJ KRE 100 Kauczuk silikonowy Odporność na gorące powietrze (do 300°C), zdolność do utrwalania swojej elastyczności w niskich temperaturach (-55°C), odporność na ozon, tlen, czynniki atmosferyczne. Nie ulegają promieniowaniu UV.