KRAJ KRA 1000

Uszczelka włuknisto-elastomerowa KRAJ KRA 1000

BUDOWA: Włókna aramidowe wiązane wysokiej jakości elastomerem nitrylowym.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ: Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek na media energetyczne.

Właściwość Wartość
Temperatura chwilowa 400°C
Temperatura stała 350°C
Temperatura dla pary
Maksymalne ciśnienie robocze 160 bar
Ściśliwość (wg ASTM F 36J) 8,5%
Powrót sprężysty (wg ASTM F 36J) 55%
Naprężenia resztkowe (wg DIN 52913, 16h, 300°C) 30 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 16 MPa
Przyrost grubości w oleju (wg ASTM-3, 150°C, 5h) max. 2%

Dostępne formaty: 1500×1500 mm
Dostępne grubości: 0,5-5 mm
Dostępne rozmiary: PN-EN, ANSI, ASME, DIN i nietypowe