Projektowanie uszczelnień pod wymagania Klienta

Projektowanie uszczelnień pod wymagania Klienta – zaprojektujemy i wyprodukujemy uszczelnienie jakiego potrzebujesz. Przy projektowaniu uszczelnień do połączeń kołnierzowych istotne jest uwzględnienie czynników decydujących o bezpiecznej pracy uszczelki. Pomocnym narzędziem do projektowania połączeń kołnierzowych jest autorski program do projektowania połączeń kołnierzowych KRAJ Selektor.

Firma KRAJ zrealizowała szereg projektów, w trakcie których uszczelnienie zostało skonstruowane specjalnie pod wymagania klienta:

1. Połączenie kołnierzowe obciążone wysokim poziomem drgań, szokami ciśnienia lub temperatury – Uszczelka z podparciem KRAJ KRP.

Projekt tej uszczelki obejmuje zaprojektowanie szerokości i głębokości rowka, w którym zbudowana jest uszczelka grafitowa. Wielkość rowka dobieramy tak aby naprężenia montażowe w połączeniu przeformowały materiał miękki i doszło do kontaktu elementów metalowych uszczelnienia z przylgami. One przenoszą drgania i obciążenia zewnętrzne połączenia kołnierzowego. Uszczelka grafitowa zabudowana w rowku zapewnia odpowiedni poziom powrotu elastycznego.

Projektowanie uszczelnień
2. Połączenia kołnierzowe wymagające zwiększonego powrotu elastycznego – Uelastyczniona uszczelka wielokrawędziowa KRAJ KRW MAX i KRW MAX 2.

Uelastycznione uszczelki wielokrawędziowe firmy KRAJ w znaczący sposób zwiększają powrót sprężysty o prawie 500% w stosunku do klasycznego rozwiązania. Uzyskujemy je dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu przez pochylenie powierzchni uszczelniającej. Rozwiązanie to pozwala bezpieczną pracę kołnierzy w zmiennych warunkach pracy.

Projektowanie uszczelek

3. Połączenia kołnierzowe o niskich naprężeniach kontaktowych i/lub wiotkich kołnierzach.
Uszczelki specjalne.

W połączeniach kołnierzowych wykonanych z tworzywa sztucznego, kompozytu szklanego lub w instalacjach niskociśnieniowych wielkość kołnierzy i śrub pozwala na uzyskanie w uszczelce klasycznej niskiego poziomu naprężeń. Zwiększenie ich poziomu powoduje odkształcenia kołnierzy. Przemysł maszynowy produkujący długie serie uszczelek rozwiązuje ten problem poprzez nanoszenie na uszczelki dodatkowych ścieżek z silikonu które powodują koncentrację naprężeń. W przypadku jednostkowej produkcji, od producenta wymagany jest taki projekt uszczelki, który pozwoli na osiągnięcie wymaganego poziomu naprężeń w uszczelce. Uzyskujemy to poprzez zmniejszenie szerokości uszczelki oraz odpowiednie umieszczenie jej w miejscu rozmieszczenia śrub.

Schamat projektu uszczelki

Powyższe przykłady nakreślają poziom złożoności pracy połączeń kołnierzowych. Odpowiedni dobór uszczelki, typów kołnierzy i przylg oraz ich wymiarów wymaga uwzględnienia wielu czynników wpływających na bezpieczną i poprawną prace połączenia kołnierzowego. Doświadczeni konstruktorzy firmy KRAJ są do Państwa dyspozycji. Pomogą w doborze i zaprojektowaniu uszczelki zapewniającej optymalną pracę połączenia kołnierzowego.