Regeneracja i naprawa uszczelnień

Regeneracja i serwis uszczelnień statycznych i mechanicznych

Jedną z metod pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacji pomp, mieszadeł, kompresorów jest regeneracja uszczelnień mechanicznych. Oferujemy kompleksową regenerację uszczelnień zarówno produkcji firmy KRAJ, jak i innych producentów.

Proces regeneracji kompletnego uszczelnienia komponentowego wygląda następująco:
1. Oględziny zewnętrzne uszczelnienia,
2. Demontaż uszczelnienia,
3. Dokładne oczyszczenie wszystkich jego elementów,
4. Weryfikacja techniczna, ocena stanu powierzchni ślizgowych, sprężyn i metalowych elementów,
5. Wymiana elementów elastomerowych uszczelnień wtórnych oraz innych nienadających się do regeneracji,
6. Polerowanie pierścieni ślizgowych,
7. Montaż i wyważanie uszczelnienia,
8. Badanie zregenerowanego uszczelnienia – test szczelności i pracy w rzeczywistych warunkach pracy. W czasie testu sporządzany jest protokół końcowy regenerowanego uszczelnienia.

Zakres regenerowanych uszczelnień czołowych:

 • uszczelnienie mechaniczne czołowe pojedyncze, podwójne konstrukcja komponentowa,
 • niezależne od kierunku obrotów,
 • wielosprężynkowe sprężynki odizolowane od medium,
 • ciśnienie medium: ≤ 2 MPa,
 • temperatura medium: -20 ÷ +260°C,
 • prędkość obrotowa: ≤ 4000 obr/min,
 • szerokie spektrum zastosowań, woda zimna i gorąca, oleje, paliwa, media chemiczne, …
Do badania wykorzystywane jest nowatorskie stanowisko do badań szczelności statycznej i dynamicznej oraz wyznaczania parametrów technicznych uszczelnień mechanicznych czołowych. Podstawowe parametry znamionowe:

 • zakres średnic badanych uszczelnień od 8 do 150 mm
 • dławnica 200 mm,
 • temperatura w komorze badawczej od 5 do 200 °C,
 • rodzaje badanych uszczelnień – pojedyncze komponentowe, pojedyncze kompaktowe, podwójne kompaktowe, gazodynamiczne,
 • ciśnienie statyczne i dynamiczne podawane na uszczelnienie od -0,1 do 4,0 MPa,
 • moc maksymalna 7,5 kW,
 • prędkość obrotowa od 0 do 4000 obr/min z płynną regulacją,
 • kierunek obrotów prawy lub lewy.