Szkolenie Montaż połączeń kołnierzowo śrubowychcertyfikat

Szkolenie: Montaż połączeń kołnierzowo-śrubowych

Pełna nazwa szkolenia: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowo-śrubowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie.

Poziom: podstawowy wg. PN-EN 1591-4:2014

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm zajmujących się montażem uszczelnień w połączeniach kołnierzowo-śrubowych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności gwarantujących poprawność montażu ww. połączeń, zwiększające niezawodność pracy instalacji oraz bezpieczeństwo ich obsługi.

Szkolenie adresowane jest do monterów połączeń kołnierzowo-śrubowych urządzeń i instalacji ciśnieniowych różnych gałęzi przemysłowych. Dostarcza niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz przygotowuje pracowników do bezpiecznego montażu, demontażu i bezpiecznej eksploatacji połączeń kołnierzowo-śrubowych w instalacjach i uszczelnień urządzeń ciśnieniowych występujących w różnych gałęziach przemysłu.
Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminów otrzymają certyfikat potwierdzający ich kompetencje ważny 5 lat.

Zakres szkolenia wymagany przez normę:
1. Rodzaje połączeń kołnierzowo-śrubowych
2. Zasada bezpiecznej pracy połączenia kołnierzowego
3. Elementy połączenia kołnierzowego
4. Funkcja uszczelki w połączeniu kołnierzowym
5. Rodzaje uszczelek
6. Wpływ tarcia między powierzchni oporowej nakrętki i gwintu na wartość siły zacisku uszczelki
7. Zależności między wydłużeniem śruby, siłą zacisku, a wartością nacisku na uszczelkę
8. Skutki relaksacji śrub i pełzania uszczelki
9. Sposoby oceny powierzchni przylg i ich wpływ na bezpieczną pracę połączenia
10. Klasy szczelności
11. Metody wyznaczania momentów dokręcania nakrętek śrub
12. Metody montażu połączeń kołnierzowych
13. Montaż połączenia kołnierzowego przy pomocy klucza dynamometrycznego i napinacza
14. Wymogi bezpieczeństwa
15. Kontrola szczelności i wycieku
16. Metody demontażu połączenia

Czas trwania szkolenia: 6-7 godzin