Gałęzie przemysłu


#

Przemysł ciężki, hutnictwo


#

Przemysł wydobywczy, górnictwo


#

Przemysł energetyczny


#

Oczyszczalnie ścieków i wodociągi


#

Przemysł petrochemiczny


#

Przemysł chemiczny


#

Przemysł motoryzacyjny


#

Przemysł spożywczy


#

Zakłady ciepłownicze


#

Przemysł papierniczy


#

Przemysł szklarski


#

Przemysł materiałów budowlanych