Kompozyty

Kompozyt to materiał złożony z dwóch lub więcej składników o różnych właściwościach. Dzieli się na osnowę oraz fazę rozproszoną (zbrojeniową). Osnowa odpowiada za takie cechy jak: elastyczność, spójność, twardość, odporność na ściskanie.

Kraj Kompozyty, powłoka antykorozyjna, antykorozja

Zabezpieczenie komina powłoką kompozytową firmy Kraj. Antykorozyjna powłoka zabezpieczająca komin w Poznaniu

Faza rozproszona odpowiada za większość właściwości mechanicznych. Wytworzony materiał posiada nowe, lepsze właściwości, niż każdy z komponentów osobno.

Zalety:

  • możliwość stosowania do napraw, regeneracji i zabezpieczeń maszyn, urządzeń i budowli
  •  łatwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych na konstrukcjach już istniejących jako alternatywa technologii wysokotemperaturowych
  • duża swoboda projektowania
  • podniesienie odporności korozyjnej
  • zwiększenie odporności na ścieranie w stosunku do tradycyjnych technologi
  • ograniczenie czasu wykonywania remontów
Kraj Kompozyty, Powłoka antykorozyjna, antykorozja

Naprawa śmigieł powłoką antykorozyjną firmy KRAJ

Nowoczesne powłoki kompozytowe to skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne

Firma KRAJ jest producentem niektórych kompozytów, ale przede wszystkim dystrybutorem kompozytów marki Scotchkote (dawniej Thortex) firmy 3M.

KRAJ kompozyty, powłoka antykorozyjna, antykorozja, zawór

Naprawa i regeneracja zaworu z użyciem kompozytów firmy KRAJ