KRAJ TOP – materiały konstrukcyjne i do podlewek

KRAJ – Naprawy Fundamwntów

Ciągły rozwój, a także doświadczenie w dziedzinie stosowania materiałów specjalnych, doprowadziło do powstania materiału KRAJ TOP 1080.

Wysokowytrzymała zaprawa samopoziomująca na bazie cementu oraz kruszyw. Jest stosowana do wykonywania podlewek, posadowień oraz fundamentów pod wszelkiego rodzaju urządzenia i maszyny. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania oraz wzrostem objętości, co umożliwia lepsze mocowanie oraz podbijanie osadzanych urządzeń i maszyn narażonych na działanie ekstremalnych obciążeń.

Wytrzymałość na ściskanie jest na poziomie 80 MPa, przy czym już po 24h osiąga ona wartość 40 MPa.