KRAJ ULTRA – Ceramiczne materiały trudnościeralne


KRAJ ULTRA 2160 to materiał firmy KRAJ przeznaczony do nadmiernie zużywających się układów przepływowych, w których występują silnie wycierające media. Jest zaliczany do niskotemperaturowej ceramiki na osnowie wysokogatunkowego spoiwa i kruszywa korundowego. W wyniku modyfikacji proszkami reaktywnymi i dodatkami polimerowymi strefy przejściowej między osnową a kruszywem korundowym uzyskano wytrzymałość na poziomie 160 MPa.

Do zaprawy stosowany jest wysokogatunkowy korund o twardości w skali Mosha 9 ( diament w skali Mohsa 10). Ziarna korundu, przejmują na siebie działanie medium ścierającego.