KRAJ TX 19

Uszczelka grafitowa KRAJ KRG3 - Unimetal

KRAJ TX 19 to dwuskładnikowy epoksydowy materiał przeznaczony do odnawiania powierzchni narażonych na ścieranie o średnim nasileniu. Kompozyt zawiera wzmocnienie w postaci cząstek ceramicznych o frakcji 0,2-1,5 mm. Materiał nadaje się do odnawiania oraz ochrony powierzchni metalowych narażonych na średnie ścieranie ślizgowe.

Cechy produktu

  • Doskonała przyczepność do odpowiednio przygotowanych powierzchni metalowych.
  • Bezrozpuszczalnikowy materiał epoksydowy zawierający cząstki ceramiczne (0,2-1,5 mm).
  • Wysoka przyczepność mechaniczna do powierzchni metalowych.
  • Nadaje się do cieczy o dużej zawartości części stałych.
  • Przeznaczony do nakładania kielnią lub szpachelką przy grubości warstwy do 6 mm.

Zastosowania produktu
Nadaje się do zabezpieczania: zsypów, lei zasypowych, kolan rur, obudowy pomp, które są narażone na duże zużycie ścierne.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Wytrzymałość na ścinanie
ASTM D1002
14,5 MPa (2 100 psi)
(stal poddana obróbce strumieniowo-ściernej z profilem chropowatości 75 mikronów)
Adhezja (pull-off)
ASTM D4541
26 MPa (3 840 psi)
(stal poddana obróbce strumieniowo-ściernej z profilem chropowatości 75 mikronów)
Wytrzymałość na ściskanie
ASTM D695
96 MPa (13 985 psi)
Odporność chemiczna
ASTM B117
Minimum 1000 godzin
Wytrzymałość na zginanie
ASTM D790
41 MPa (6 000 psi)
Twardość Shore’a D
ASTM D2240
89
Udarność
ASTM D256
16 J/m2
Odporność na ścieranie
Taber koło H10, obciążenie 1 kg
66 mm3 ubytku na 1000 cykli
 

 

Przygotowanie powierzchniMieszanieAplikacja

Powierzchnia metaliczna – Obróbka strumieniowo-ścierna

1. Cały olej i smar należy usunąć z naprawianej powierzchni przy pomocy odpowiedniego środka np. UPS 9918 MEK lub acetonu.
2. Naprawianą powierzchnię należy poddać obróbce strumieniowo-ściernej do uzyskania stopnia przygotowania powierzchni Sa 2,5 (ISO 8501-1) i minimalnego profilu chropowatości 75 mikronów, z użyciem ścierniwa ostrokrawędziowego.
3. Poddaną obróbce powierzchnię należy umyć i odtłuścić przy pomocy odpowiedniego środka np. UPS 9918 MEK lub podobnego środka czyszczącego (np. aceton).
4. Przygotowana powierzchnia musi zostać pokryta kompozytem naprawczym przed rozpoczęciem procesu rdzewienia lub utlenienia.

Uwaga: W przypadku powierzchni zanieczyszczonych solą, naprawiany obszar należy oczyścić poprzez obróbkę ścierną, jak opisano powyżej, i pozostawić na 24 godziny, aby umożliwić wydostanie się na powierzchnię osadzonej w materiale soli. Po upływie 24 godzin powierzchnie należy umyć za pomocą UPS 9918 MEK (lub innym podobnym środkiem czyszczącym np. acetonem) przed ponowną obróbką ścierną usuwającą sól z powierzchni. Należy powtarzać ten proces tak długo, aż wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte z materiału.

W miejscach gdzie czyszczenie poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną jest niemożliwe (z wyjątkiem powierzchni zanieczyszczonej solą), powierzchnię należy przygotować (oczyścić i nadać chropowatość) za pomocą pistoletu igłowego, szlifierki kątowej lub miniblastera. W tych warunkach poziom przyczepności nie będzie optymalny, choć nadal zadowalający dla większości zastosowań.

KRAJ TX19 dwuskładnikowy materiał składający się z Bazy (Base) i Utwardzacza (Activator).

1. Przed mieszaniem należy wstępnie ogrzać Bazę do temperatury 15÷25°C.
2. Nie zaleca się stosować materiału naprawczego gdy temperatura otoczenia i naprawianego elementu jest niższa niż 10°C.
3. Nie zaleca się stosować materiału gdy temperatura naprawianej powierzchni jest wyższa o mniej niż 3°C od punktu rosy.

W przypadku mieszania mniejszych ilości produktu, należy wymieszać Bazę i Utwardzacz w stosunku wagowym 4 : 1 lub w stosunku objętościowym 3 : 1. Odmierzone składniki należy dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej barwy (bez jakichkolwiek smug). Wymieszany materiał należy zużyć w ciągu 50 minut od wymieszania w temperaturze 20°C. Czas ten zostanie skrócony w wyższej temperaturze i wydłużony w niższej temperaturze. Należy uważać aby nie pozostawić niezmieszanego materiału na szpachelce, płycie do mieszania lub na ściankach pojemnika.
Należy unikać mieszania dużych ilości materiału ze względu na szybciej zachodząca reakcję molekularną w większej objętości materiału.

Aplikacja przy użyciu szpachelki lub narzędzia aplikacyjnego

1. Wymieszany materiał należy nałożyć za pomocą szpachelki lub innego narzędzia na
przygotowaną powierzchnię mocno dociskając, dokładnie uzupełniając wszelkie ubytki,
wady powierzchni i pęknięcia, starając się uzyskać gładki profil nałożonej warstwy.

2. Materiał należy nakładać w jednej warstwie o grubości 2-4 mm („na mokro”).

Bazę i Utwardzacz należy mieszać w stosunku wagowym 4 : 1 lub w stosunku objętościowym 3 : 1.