Powłoki i materiały przeznaczone do kontaktu z wodą pitną, bandaże naprawcze do rurociągów